Keurmerk Diervervoer

Met trots laten wij u weten dat Dierenambulance Utrecht zich gecertificeerd mag noemen. Wij hebben als één van de eerste tien dierenambulances in Nederland het Keurmerk Diervervoer van Stichting Dierkeur verkregen.

Waarom een keurmerk?

Iedereen in Nederland mag een dierenambulance beginnen. Hierdoor zijn er grote kwaliteitsverschillen tussen dierenambulances. Dit is niet in het voordeel van dierennoodhulp. Om meer duidelijkheid te krijgen in de kwaliteit van dierenambulances is het Keurmerk Diervervoer opgericht. Het keurmerk is het resultaat van een convenant tussen de overheid en belangenorganisaties uit de branches van dierenambulances, dierenartsen en dierenopvangcentra en is het enige erkende keurmerk voor dierenambulances in Nederland. Meer informatie kunt u lezen op www.dierkeur.nl.

Waar ziet het keurmerk op toe?

Dierenambulances die in aanmerking willen komen voor het keurmerk, worden op vijf verschillende thema’s aan strenge kwaliteitscriteria getoetst:

  1. Organisatie en administratie;
  2. Kennis en kunde dierenwelzijn;
  3. Dierziekten en hygiëne;
  4. Voertuigen en hulpmiddelen;
  5. Tijdelijke opvang.

Organisaties die niet kunnen voldoen aan de criteria, komen niet in aanmerking voor het keurmerk. Dat is vervelend voor de organisatie in kwestie, maar garandeert wel een hoge kwaliteit onder gecertificeerde dierenambulances.

Wat betekent het keurmerk voor ons?

Ook Dierenambulance Utrecht is op alle criteria getoetst. Een flinke klus was het wel. Hoewel wij al bijna 35 jaar bestaan en al jarenlang dezelfde werkwijze hanteren, moesten wij dit wel op papier kunnen aantonen. Dit betekende voor ons vooral het beschrijven van onze werkwijze. Nu we het keurmerk binnen hebben, kunnen we niet rustig achterover leunen. De kwaliteit blijft gewaarborgd, doordat het keurmerk om de paar jaar een herinspectie bij ons zal uitvoeren.

Met het behalen van het keurmerk, willen wij laten zien dat Dierenambulance Utrecht een betrouwbare partij is. Voor burgers, maar ook voor gemeenten en hulpverleningsdiensten. In de praktijk betekent dit dat we ons werk blijven uitvoeren, zoals u van ons gewend bent.